Welkom op voorbeeldsite rechtomteweten.nl. Binnenkort weer online!

Op 29 februari 2004 werd rechtomteweten.nl gelanceerd, een initiatief van de provinciale Milieufederaties en Natuur en Milieu. Op de site wordt voor drie proefregio’s inzicht gegeven in welke industrie er gevestigd is, wat deze aan kankerverwekkende stoffen uitstoot en welke extra gezondheidsrisico’s de inwoners van deze gebieden daardoor lopen. De site bevat de op dat moment best beschikbare informatie, aangeleverd door overheden en doorgerekend door de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Rechtomteweten.nl is inmiddels meer dan 74.000 keer bezocht, in de Tweede Kamer als voorbeeld genoemd en is startpunt van vele discussies geweest. Aan de ene kant waren er mensen die het maar ‘bangmakerij’ vonden, aan de andere kant mensen die de cijfers niet geloofden omdat de berekende risico’s zo laag waren. Waardering was er echter ook. Waardering dat dit soort informatie voor het eerst openbaar is en verzoeken om het niet bij de drie regio’s te laten. Waardering ook voor onze poging om de risico’s in een voor de bezoeker begrijpelijke omgeving te plaatsen. Inmiddels zijn recentere gegevens beschikbaar over de uitstoot van schadelijke stoffen van de diverse bedrijven: milieujaarverslagen over het jaar 2003. Tijd voor een actualisatie dus.

De provinciale Milieufederaties en de stichting Natuur en Milieu zullen dit echter niet zelf doen. Het is aan de overheid om de burgers gedegen, gemakkelijk toegankelijke en actuele informatie over het milieu te verstrekken. Rechtomteweten.nl is een voorbeeld van hoe dat zou kunnen. Het voorbeeld is zeker niet zaligmakend – zo was niet altijd de volledige en juiste informatie bij overheden beschikbaar en moesten aannames gemaakt worden – maar wel een flinke stap in de goede richting. Het is bijvoorbeeld de eerste keer dat alle belangrijke bedrijven in een gebied op een site staan en de uitstoot van alle schoorstenen bij elkaar is opgeteld en vertaald naar de gevolgen voor mensen daar waar ze wonen. Wat ons betreft mogen daar in de toekomst ook andere bronnen zoals verkeer aan toegevoegd worden. Hoewel dus niet meer up to date blijft de site online om anderen te inspireren. Op naar recht om beter te weten!

Date Created: Sat Jan 21 18:59:24 2015